1e paal!

Nu de grond bouwrijp is gemaakt kunnen we starten met de bouw. Deze week (week 31) worden de palen geslagen.